Súhlas s poskytovaním osobných údajov o dieťati logopédovi

V prípade, že pri vytváraní alebo editovaní dieťaťa prepojím toto dieťa s logopédom, súhlasím, aby spoločnosť Speekle s.r.o. poskytla osobné údaje dieťaťa* logopédovi pre účely poradenstva súvisiaceho s odstraňovaním jazykových vád.

*Osobné údaje dieťaťa sú:

  • meno dieťaťa

  • vek dieťaťa

  • záznamy z cvičenia